За регистрирани потребители
потребител
парола

 

 

 
 

Ако сте легитимен академичен потребител и член на сдружението можете да използвате потребителското си име за достъп до актуални версии на операционните системи и офис пакети, лицензирани за системата на образованието и науката, до актуални драйвери за софтуера на ползваните в сдружението е-подписи и др.

 
 

Освен поддръжка на чисто инфраструктурни проекти и комуникационна свързаност, сдружение „Национална изследователска мрежа” активно работи за въвеждане на нови и прогресивни технологии в областта на образованието, науката и културата – виртуални панорами, 3D сканиране, видеоброудкаст ...

 
 

Ние активно насърчаваме въвеждането на широколентови технологии и високоскоростна свързаност във всички сфери на академичния живот – мобилни услуги, IPTV, онлайн обучение, VoIP услуги, мултимедийни приложения, IPv6 и др. и считаме, че интернет е естествената среда и медия за всяка една изследователска дейност..