Untitled Document

Цели

Сдружението си поставя следните цели:

  • да подпомага участието на българските изследователи, учени, преподаватели и студенти, както и отделни висши учебни заведения в национални и международни проекти, които изискват достъп до високоскоростна научно-изследователска инфраструктура;
  • да съдейства за създаване и функциониране на научноизследователски мрежи и за интегриране на български образователни, научни и културни ресурси в световното информационно пространство;
  • да работи за по-широко използване на научноизследователските мрежи от български изследователи, учени, преподаватели и студенти.