Untitled Document

Контакти

адрес и лице за кореспонденция – София 1113, Ул. Акад. Г. Бончев, бл.8
Институт по математика и информатика – БАН, секция „Мат. лингвистика“,
лице за контакт: Орлин Кузов
Е-поща – office@nrn.bg, телефон 02/4223994